ЗА ФИРМАТА

„АГРОЩИТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ 33, адрес за кореспонденция и контакти гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ 52 вписано в Агенцията по Вписванията с изх. № 20081125121115/25.11.2008г., ЕИК 124697377МОЛ: Стефка Пенева Александрова.

Фирмата има два търговски обекта в град ДОБРИЧ:

-ул.Гоце Делчев №20

-ул.Отец Паисий№52

телефон за контакт: 0898764578инж. агроном Александър Александров