facebook_pixel

Оранжерийна белокрилка

Оранжерийна белокрилка – Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum Westw.

Многояден неприятел, с широко разпространение в нашата страна. Тя е топлолюбив вид и вреди главно в оранжериите, но се среща и по културите, отглеждани на открито. Напада зеленчукови, украсни, полски и технически култури, както и много плевели: домати, краставици, фасул, пипер, картофи, салата, тютюн, мушкато, примула, пеларгониум, фуксия, китайска роза и др.

Оранжерийната белокрилка развива 10 – 12 поколения годишно и зимува по растенията, отглеждани в оранжериите и домакинствата. Напролет през април – май възрастните може да излязат от оранжериите и да нападат растенията, отглеждани на открито и плевелите, а през есента отново се връщат в оранжериите. В оранжериите неприятеля може да се развива целогодишно. Възрастните се заселват по долната страна на листата. Летят през нощта до разсъмване, а през деня са неподвижни. При обезпокояване прелитат на къси разстояния. Женските индивиди снасят яйцата си по долната страна на листата, поединично или на групи по 10 – 15, като често ги нареждат в кръг. Яйчната продуктивност е от 60 до 530 яйца. Ембрионалното развитие продължава от 10 до 25 дни. При излюпването си, ларвите пробиват яйцата в горната част и върху листата се виждат само сивкавите хориони (обвивки). Ларвите смучат сок по долната страна на листата, по листните дръжки и по-рядко по стъблата. В мястото на повредата първоначално се появяват светли петна, които постепенно се сливат, листата се деформират, пожълтяват и окапват, а растенията загиват. Ларвите, при смученето на сок, отделят обилно медена роса, която замърсява листата, от по-долните етажи на растенията. Върху нея се развиват сапрофитни чернилни гъби, които затрудняват фотосинтезата. При силно нападение се предизвиква неравномерно нарастване и зреене на плодовете. Ларвите отначало са подвижни, а по-късно се прикрепват на едно място, линеят два пъти и се превръщат в неподвижни нимфи, които вредят както ларвите. От тях след 10 – 15 дни се появяват възрастните насекоми. При температура 16 – 17ºС пълният цикъл на развитие на белокрилката, от яйце до възрастно, протича за 25 дни. През втората половина на вегетацията, по листата, могат да се намерят всички стадии на неприятеля.

Оранжерийната белокрилка пренася персистентно някои опасни вирусни болести по културните растения.

Борба с белокрилките.

Борбата, срещу белокрилките, се провежда главно по зеленчуковите култури в оранжериите. Тя е ефективна, само когато всички мероприятия – агротехнически, химични, биологични, физико-механични, биологични, организационни и др. са съчетани в единна система. Растителната защита трябва да започне още с подготовката на оранжериите, за отглеждане на разсада или за разсаждане на културните растения и да продължи до края на вегетационния период. Задължително е да се унищожат всички растителни остатъци от предишното производство и плевелите, както в оранжерията, така и около нея. Агротехническите мероприятия, които осигуряват здрави и силни растения, трябва да се прилагат качествено и в срок.

Препоръчва се третиранията да започнат още при разсадопроизводството, след образуване на първите същински листа. Мероприятието е насочено срещу възрастните преди яйцеснасяне, за ограничаване плътността на неприятеля. Извършва се дву-трикратно третиране през 6-8 дни с контактно действащи инсектициди. Борбата трябва да продължи и след пикирането на разсада, с двукратно третиране. Първото се провежда 2-3 дни след пикирането, а второто 2-3 дни преди засаждането.

В зависимост от карантинните срокове на химичните препарати и фенологичното развитие на зеленчуковите култури, отглеждани в оранжерии, борбата в производствените оранжерии може условно да се раздели на два периода: I от разсаждането на разсада на постоянно място до беритбата на първите зеленчуци и II през беритбения период. През първия период може да се използват препарати с по-дълъг карантинен период, а през втория – с по-кратък. За този неприятел са одобрени прагове на икономическа вредност само при краставиците. Те са за ларви или възрастни и зависят от сроковете на прилагане и фенофазата. През есенно-зимния период, във фенофаза 8-10 лист ПИВ е 15 бр./лист, а през пролетно-летния – 10 бр./лист. При плододаване ПИВ е 30 бр./лист през есенно-зимния период и 20 бр./лист през пролетно-летния. Химичните средства трябва да се прилагат диференцирано. Срещу яйцата и ларвите се използва хормоналния инсектицид Аплауд 25ВП – 0,05-0,1%. Цинебните фунгициди са токсични за яйцата. Срещу ларвите и нимфите най-добри резултати дават системните, проникващите и транс-ламинарните инсектициди. За възрастните могат да се използват и контактни средства. Регистрирани препарати са:Актара, Моспилан 20СП,  Санмайт 20ВП,  Вазтак 10ЕК,  Децис 2.5ЕК , Нуреле Дурсбан,  Фюри 10ЕК

Трябва да се знае, че при белокрилките бързо се появяват устойчиви раси на използваните инсектициди. За да се избегне създаването на такива популации, трябва да се редуват различни химични препарати, както по активно вещество, така и по механизъм на действие.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *