facebook_pixel

ПРИГОТВЯНЕ НА БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР

Бордолезовия разтвор се приготвя от син камък (меден сулфат),неутрализиран с калциева основа (варно мляко).За правилно приготвяне на определена концентрация от този разтвор е необходимо да се неутрализират петте молекули вода ,съдържащи се в синия камък.За да се приготви бордолезов разтвор с концентрация 1% е необходимо да се претегли 1.563кг меден сулфат ,който се неутрализира с 3.126кг гасена вар (като варно мляко).Работи се по следния начин: в 90л вода се разтваря синия камък , а в 10л се приготвя варовия разтвор.Прецежда се през тензух или ситна мрежа ,след което се налива на тънка струя към синия камък при постоянно разбъркване.По този начин се приготвя силно алкален бордолезов разтвор ,който е по-дълготраен , по-бавно действащ и подходящ за зимно(невегетационно) пръскане.

За лятно пръскане бордолезовият разтвор се приготвя по индикаторен метод.Спазват се същите тегловни съотношения , но се отличава по това , че варовия разтвор се прибавя на порции,като се следи реакцията на средата с индикаторна хартия .Прибавянето на варов разтвор се прекратява при трайно

Розово оцветяване на индикаторната хартия (при рН-7,5-8.2).Така приготвения разтвор е по-бързо действащ.Бордолезовия разтвор е нестабилен ,утаява се бързо и трябва постоянно да се разбърква .Трябва да се използва веднага.Ако се използва качествена вар и напръсканата повърхност изсъхне веднага ,се осигурява активно действие за продължителен период от време –до 10 дни,при обща сума на валежите 50-60 литра на квадратен метър.