facebook_pixel

КАК ДА ПРАВИМ ВИНО

Материалът Най-важното условие за производството на хубаво вино е доброто и здраво грозде. Отделете загнилото от здравото грозде. От добър материал – добро вино! Подготовка на съда (буре, бидон, каца) Измиване на съда със сода за бъчви. Пакетът се разтваря в кофа (10л) гореща вода. Изсипва се в съда и се мие чрез разклащане. След […]

Оранжерийна белокрилка

Оранжерийна белокрилка – Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum Westw. Многояден неприятел, с широко разпространение в нашата страна. Тя е топлолюбив вид и вреди главно в оранжериите, но се среща и по културите, отглеждани на открито. Напада зеленчукови, украсни, полски и технически култури, както и много плевели: домати, краставици, фасул, пипер, картофи, салата, тютюн, мушкато, примула, пеларгониум, фуксия, […]

ДОМАТИ-биологични особености и изисквания

         Домати               БОТАНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ Доматите са едногодишни растения. Кореновата система е добре развита, с обособен централен ко- рен и множество по-слабо развити странични корени, чието нарастване се засилва при прекъсване на централния корен при пикирането на раз- сада или при засаждането на растенията на постоянно място. Основната част от кореновата система […]

ДОМАТИ-производствени направления

ПРОИЗВОДСТВЕНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СОРТОВЕ За да се задоволят нуждите на вътрешния пазар, на износа и на кон- сервната промишленост, у нас са обособени 3 производствени направле- ния при отглеждане на доматите на открита площ – ранно, средно ранно и късно. Тези направления дават възможност при конкретните природни, икономически и социални условия да се организира ефективно […]

ДОМАТИ-технология на ранно полско производство

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ При ранното, средно ранното и късното полско производство на до- мати технологията на отглеждане на растенията се отличава по някои съ- ществени звена и по начина на прилагането им. Това се дължи на агрое- кологичните условия, при които протича вегетацията, и на различието в сортовия състав и в предназначението на продукцията. РАННО […]

ДОМАТИ-технология на средно ранно и ранно производство

СРЕДНО РАННО И РАННО ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО За да се удължи реколтирането, се прилага отглеждане на растени- ята чрез директна сеитба (безразсадоио) и чрез разсад. В световното про- изводство общата тенденция е за увеличаване на безразсадовото отглеж- дане. У нас засега то заема около 50 % от площта на средно ранното пол- ско производство. Отглеждане чрез […]

ДОМАТИ-технология на късно полско производство

КЪСНО ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО Значението и районите на разпространение на късното полско про- изводство на домати у нас са ограничени. То заема по-значителни площи в Пловдивско, където има натрупан богат производствен опит. Колкото се отнася до условията за неговото развитие, те са най-благоприятни по Чер- номорието и в други места с по-продължителна есен и късно падане […]

ЗЕЛЕН КАМЪК / САЧКА/ – ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ

ЗЕЛЕН КАМЪК / САЧКА/ – ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ   Железният сулфат се нарича още зелен камък или сачка в някои райони на България. Той се прилага най-често при поява на неинфекциозна хлороза, предизвикана от недостиг на желязо. Наторява се около дърветата с дози от 300 г до 1.5 кг на дърво есента или рано на пролет. […]

БОРБА С ПОПОВО ПРАСЕ И ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ

БОРБА С ПОПОВО ПРАСЕ И ТЕЛЕНИ ЧЕРВЕИ   Вземат се семена от житни култури /пшеница, царевица, ечемик/, тиквени или слънчогледови семки или трици и се смесват с един от следните инсектициди – Агрия 1050, БИ -58, Нуреле . Семената /сварени, за да не покълнат / или триците се намокрят с растително масло и към тях […]

ПРИГОТВЯНЕ НА БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР

Бордолезовия разтвор се приготвя от син камък (меден сулфат),неутрализиран с калциева основа (варно мляко).За правилно приготвяне на определена концентрация от този разтвор е необходимо да се неутрализират петте молекули вода ,съдържащи се в синия камък.За да се приготви бордолезов разтвор с концентрация 1% е необходимо да се претегли 1.563кг меден сулфат ,който се неутрализира с […]