facebook_pixel

СПРЕЙ СРЕЩУ ОСИ И СТЪРШЕЛИ „DURACID SPRAY“

16.60 лв.

Биоцид за борба с пълзящи насекоми (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари, оси, стършели) в обекти с обществено
предназначение, търговски и индустриални обекти и в бита.
НАЧИН НА УПОТРЕБА: Да се разклати преди употреба. Биоцидът е готов за употреба. Пръска се високо във въздуха и върху повърхности в обработваната зона. Убива насекомите, които са налични към момента на третирането. Приложен върху повърхности има остатъчна ефективност от 2 седмици. Преди обработка помещенията да се освободят от хора, домашни животни, храни, напиткии др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.
Оси и Стършели
Срещу гнезда: пръска се директно срещу гнездото. Спреят се
разпръсква от флакона на разстояние от 4 m. За да се намали
рискът от ужилване се препоръчва обработката да се извършва
вечер, когато насекомите са в гнездата си. Да се носи подходящо
защитно оборудване. Да не се пръска повече от 5 секунди (125 ml).
Срещу единични насекоми: пръска се директно срещу
насекомите. В стаи с нормални размери да не се пръска повече
от 5 секунди.
Мухи и Комари
Обработват се местата където кацат насекомите: стени, тавани и
первази на прозорци и др.
Пръска се 1 секунда/m2
(25 ml).
Да не се пръска повече от 5 секунди (125 ml).
Хлебарки и Мравки
Пръскат се местата, през които насекомите преминават, укриват
и гнездят – около ъглите на пода, врати, рамки на прозорците, в
пукнатини, под и около мебели, в близост до кошчета за боклук,
източници на храна и вода и др. Пръска се 1 секунда/m2
(25 ml).
Да не се пръска повече от 5 секунди (125 ml).

ВНИМАНИЕ: Преди употреба прочетете внимателно етикета върху опаковката!

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ

0898 764 519