facebook_pixel

МАГНЕТО ТОП СЛ 1л

32.00 лв.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  344 гр/л 2,4 Д + 120 гр/л Дикамба

 

ФОРМУЛАЦИЯ: разтворим концентрат (СЛ)

КАРАНТИНЕН СРОК:  30 дни

КАТЕГОРИЯ ЗА УПОТРЕБА:  3та

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Магнето е комбиниран, листен, системен хербицид за борба с широколистни плевели, в т.ч устойчивите на 2,4 Д, при житните култури.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: изразява се в нарушаване на ауксиновия обмен на веществата и в резки промени във въглехидратния и белтъчния обмен, като се потиска дишането и деленето на клетките при по-чувствителните видове. Придвижването в плевелните растения се извършва в две посоки – към кореновата система и към надземните части. Растенията закържавяват, листните им петури се стесняват, образуват се тумори по листата, стъблата и корените, водещи до загиване.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА:

 Да се третира в температурен диапазон от 12⁰ до 25⁰ С.

 Да не се прилага при силен вятър.

 Да не се третира след препоръчаните фази при житните култури.

СМЕСИМОСТсмесим е с повечето използвани в практиката пестициди. Преди смесване да се направи тест за смесимост.

СПИСЪК НА ПЛЕВЕЛИТЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ МАГНЕТО:

Абутилон – Abutilon theophrasti

Амброзия – Ambrosia artemisiifolia

Бабинец – Caucalis platicarpos

Бабини зъби – Tribulis terrestris

Великденче – Veronica sp.

Войничица – Descurainia sophia

Врабчово семе – Lithospermum arvense

Гайтанка – Melampyrum arvense

Галинзога – Galinsoga parviflora

Глухарче – Taraxacum officinale

Глушина – Vicia tetrasperma

Горуха – Cardaria draba

Дива ряпа – Raphanus raphanistrum

Живовлек – Plantago sp.

Казашки бодил – Xanthium spinosum

Киселец – Rumex crispus

Лайка – Chamomilla recutita

Лепка – Galium aparine

Лобода – Chenopodium album

Лубеничник – Hibiscus trionum

Лютиче – Ranunculus arvensis

Магарешки бодил – Carduus acanthoides

Мак полски – Papaver rhoeas

Млечок – Sonchus arvensis

Овчарска торбичка – Capsella bursa-pastoris

Паламида – Cirsium arvense

Пача трева – Polygonum aviculare

Плюскавиче – Colutea arborescens

Поветица – Convolvulus arvensis

Подрумче – Anthemis arvensis

Полска ралица – Consolida orientalis

Полски синап – Sinapis arvensis

Попова лъжичка – Thlaspi arvense

Свиницa – Xanthium strumarium

Секирче видове – Lathyrus sp.

Стъблообхватна мъртва коприва – Lamium amplexicaule

Татул – Datura stramonium

Черно куче грозде – Solanum nigrum

Щир – Amaranthus retroflexus

и други…

 

 

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ

0898 764 519