facebook_pixel

ГРОМИКС ЖЕЛЯЗО 13%-100г.

4.00 лв.

Микротор. Растежен стимулант. Гранули разтворими във вода.

Хелезен микротор за борба с желязната хлороза при трайни насаждения, зеленчукови култури и декоративни растения

ЕС тор, железен хелат
Актовно вещество: 13% водоразтворимо желязо под формата на Fe-EDDHA, смес от:
– натриева сол на желязо(III)комплекси на двата диастереомера на етилендиамин-N,N’-ди-(2-хидрокси-фенилацетат) (CA) и
– желязо(III)комплекси на двата диастереомера на емилендиамин-N-(2-хидрокси-фенилацетат)-N’-(4-хидрокси-фенилацетат) (CA)

Произход: БЕЛГИЯ

Физически качества:Светло-кафяви водоразтворими гранули.

РН интервал: 3-7

Трайност: най-малко 4 години.

Начин и спектър на действие: ГРОМИКС -Fe се поема от корените и листата, но абсорбирането чрез корените осигурява по-добър ефект от този, който може да се постигне чрез листно третиране. Поради
това се препоръчва почвеното приложение в зоната на корена.
Хелатната форма EDDHA NaFe е силно разтворима във вода и поради това лесно се отмива в почвените слоеве. Използването на по-високи от препоръчаните дози не го принася за по-бърз и дълготраен ефект, тъй като предозираният хелат се просмуква бързо в по-дълбоките почвени слоеве или в подпочвените води.

Указания за употреба ;Използва се в доза 2кг/дка при третиране на цели площи или отделни пояси, чрез пръскане на воден разтвор или сухо разпръскване, със или без инкорпориране в почвата. Не надвишавайте тази доза, тъй като неабсорбираният Секвестрен се отмива в почвата. В зависимост от степента на проявление на желязната хлороза в посочените култури дозата може да варира, но без да надвишава посочените по-долу граници. При трайни насаждения спазвайте общото правило при много силно проявена желязна хлороза да се прилага доза от 3-5 г. за всеки см. от диаметъра на ствола, но без да се надвишава 0,5 кг/дърво. При средна или слаба хлороза намалете дозата с 30-40%. При листно приложение (пръскане) да не се надвишава концентрация на работен разтвор от 0,2%.
Лечебно третиране .
Костилкови и семкови овощни, цитрусови култури – 50 г/дърво при лека хлороза, до 100 г/дърво при средна хлороза и до 200 г/дърво при силна хлороза. Лозя – 10 г/лоза при лека хлороза, 20 г/лоза при средна хлороза и до 40 г/лоза при силна хлороза. Полски и зеленчукови култури – 250 г/дка при лека хлороза, до 500 г/дка при средна хлороза и до 1 кг/дка при силна хлороза (лентово третиране или пръскане на целите площи).
Приложение на като тор/растежен стимулант:
Костилкови и семкови овощни, цитрусови култури – 2 кг/дка.
Полски и зеленчукови култури – 500 г/дка.

Карантинен срок: Не се изисква.

Техника на приложение:
Смесване: може да се внася сух или в разтвор за пръскане.
Продуктът напълно се разтваря във вода. Може да се смесва с торови разтвори.
Начин на прилагане: В зависимост от вида на култура и интензивността на хлорозита може да се извърши както третиране на целите площи (по целите редове), така и на отделни сектори и на самостоятелни растения.

Третиране на трайни насаждения:
– чрез напояване в бразди около дърветата. При третиране на редове от трайни насаждения се правят бразди с дълбочина 10-20 см. от двете страни на реда, в тях се внася воден разтвор , след което браздите се затварят.
При третиране на отделни растения почвата в зоната на корените се напръсква или полива с разтвор , след което се инкорпорира. Друг начин е разтворът да се напръска или полее в бразда с дълбочина 10-20 см. около кореновата зона, която после се затваря.
– чрез поливните води в т.ч. поливни системи и гравитачно поливане,
– чрез сухо разпръскване върху почвата със или без (ако се очакват валежи в рамките на 10-15 дни) последващо механично инкорпориране.
– преди пресаждане в саксия или при разсаждане кореновата система на растенията може да се потопи в 0,1 % разтвор на ГРОМИКС.
– при нови трайни насаждения се внася директно, в момента на засаждане: дупката се запълва 4/5 см почва, полива се с разтвор , след което се допълва догоре с почва.

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ

0898 764 519