facebook_pixel

АЖИЛ 100 ЕК 100МЛ.

11.00 лв.

АЖИЛ 100 ЕК 50мл.

Активно вещество: 100 г/л Пропакизафоп
Вид на формулацията: Емулсионен концентрат
Орално ЛД50: 5000мг/кг живо тегло за плъх
Карантинен срок: 60 дни.
Категория за употреба: 2-ра. За лица със свидетелство за работа с продукти за растителна защита.
Фрази на риска (R-фрази):R36/38: Дразни очите и кожата
Фрази за безопасност (S-фрази):
S02: Дръжте далеч от деца.
S13: Дръжте далеч от храна, напитки и фуражи.
S20/21: По време на работа да не се яде, пие или пуши.

Начин на приложение: за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели в това число балур от коренища, троскот и пирей; вегетационно при широколистни култури като слънчоглед, зеленчуци, картофи, фъстъци , лозя, овощни и др.

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ

0898 764 519