facebook_pixel

ЗЕНКОР 600СК 100 мл.

18.90 лв.

Информация за продукта:

Активно вещество: метрибузин 600 г/л
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Категория: II-ра професионална
УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА
Преди третирането със ЗЕНКОР 600 СК е желателно да се оформят лехите и тировете, така че след това
да не се нарушава целостта на хербицидното покритие на почвата.
Да не се третира при температура на въздуха над 25º С.
Картофи:
ЗЕНКОР 600 СК се прилага предимно почвено преди поникване на културата и плевелите. Третиране
трябва да се прави само при много добро състояние на културата.
Почвено приложение: трябва да се прави в рамките на 48 часа от окончателното загърляне и
набраздяване.
Вегетационната употреба се препоръчва само в краен случай, за справяне с вече поникналите плевели.
Доза:
Картофи за консервиране, нишесте и посев – 90 мл/дка;
Пресни картофи – 70 мл/дка;
Пресни картофи, ранни – 60 мл/дка.
Вегетационно приложение: към такова приложение се прибягва само в краен случай, защото ЗЕНКОР
600 СК може да провокира различни симптоми на фитотоксичност според:
– сортова чувствителност;
– състоянието на културата;
– метеорологични условия (силен дъжд след употреба);
– смесване с други продукти.
Никога не третирайте картофи по-големи от 5 см и не превишавайте дозата от 60 мл/дка.
Селективност:
Картофи:
ЗЕНКОР 600 СК се препоръчва да бъде използван преди или след поникване, при следните сортове
картофи: Monalisa, Agria, Spunta, Asterix, Baraka, Marfona, Ksw1, Ramos, Crisper, Kardan, Inovator,
Charlote, Europa, Fabula, Karta, Exquisa, Vendel.
Не прилагайте върху сортовете: Belle de Fontenay, Fambo, Frieslander, Hermes, Innovator, Lady Christl,
Lyra, Morene Concorde, Pasha, Vitesse.
Не прилагайте вегетационно върху сортовете: Agata, Annabelle, Franceline, Pompadour, Resy, Jaerla,
Kennebeck, Hermes, Condor, Red Pandiac, Sirco, Goudmandine.
Не превишавайте дозата:
– от 60 мл/дка почвено при сортовете: Adriana, Aurea, Celtiane, Cherie, Desiree, Draga, Eva, Jetta, Lady
Felicia, Lady Roseta, Kaptah Vandel, Logita, Multa, Osirene, Pansta, Petra, Prima, Resy, Rubis, Scorpio,
Sensor, Spepody, Spartaan, Starlette, Stefano, Sybilla, Turbo, Vebeca, Vivaks.
– от 25 мл/дка вегетационно при сортовете: Celtiane, Cherie, Daisy, Lady Claire, Nicola, Universa, Russet
bank.
Домати:
Приложението на продукта при ДОМАТИ (преди поникване – след поникване) се препоръчва при
сортовете: 9036, 9061, 3402, 20009, Boludo, Talent, Durinta, Tomate De Ensalada, Peralta, Ps 1296, Ercole,
Rio Grande и Titanio.
Моркови:
Третирането със ЗЕНКОР 600 СК при тази култура трябва да се прави само спомагателно към други
методи за справяне с плевелите. ЗЕНКОР 600 СК трябва да се използва само при тежко заплевеляване с
росопас, лайка, спореж, великденче, които могат да компрометират реколтата. При някои условия –
особено при леки почви или дъжд в рамките на 24 часа след третиране е възможна проява на
фитотоксичност, изразяваща се в – пожълтяване на листата, пригори, обезцветяване и др.
ЗЕНКОР 600 СК да се прилага:
– в доза 35 мл/дка, между 4-6 лист;
– разделно с 2 третирания: първо във фаза 1-2 лист в доза 8-12 мл/дка, второ третиране след 15
дни в доза 12-20 мл дка. Общата доза да не надвишава 35 мл/дка и последното приложение да се
прави до фаза 6 лист.
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОСЛЕДНОТО ТРЕТИРАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА
 Картофи, моркови (при доза 60 мл/дка) и соя – 60 дни;
 Моркови (при доза 35 мл/дка) – 42 дни;
 Домати – 30 дни;
 Аспержи – 7 дни;
 Моркови и люцерна за семепроизводство – не се изисква.
ДАННИ ЗА ВЪЗМОЖНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ,
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ/СЪСЕДНИ КУЛТУРИ И ДРУГИ ДИРЕКТНИ ИЛИ
ИНДИРЕКТНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ, ЗАСЯГАЩИ РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ
ПРОДУКТИ
След приложение на ЗЕНКОР 600 СК при картофи няма никакъв риск за следващите в сеитбооборота
култури. След приложение на ЗЕНКОР 600 СК при ранни картофи, като втора култура може да се
засяват житни, моркови и грах, при условие, че се извърши дълбока обработка на почвата.
След употребата на ЗЕНКОР 600 СК, като следващи култури в сеитбооборота, след извършване на оран,
могат да се засяват мека и твърда пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале, царевица, пролетен грах,
пролетен лен, слънчоглед.
Като междинни култури за зелено торене, могат да се засяват синап и италиански райграс.
Засаждането на всяка друга култура, която не е включена в листата на възможните култури, остава
изцяло на отговорност на земеделския стопанин.
Заместващи култури:
В случай на преждевременно унищожаване на третирана с метрибузин култура не засявайте други
култури освен картофи, аспержи или разсадни домати, като заместващи култури и спазвайки срок от
един месец след разораване.
Забранени за засяване култури: слънчоглед, соя, царевица, сорго, боб, синап и райграс.
Засяването на всяка друга култура, която не е включена в листата на възможните култури, остава изцяло
на отговорност на земеделския стопанин.

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ

0898 764 519