facebook_pixel

ЛОНТРЕЛ 72СГ 21г

14.80 лв.

ЛОНТРЕЛ 72СГ 21г  е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели с активно вещество – Клопиралид 720 г/кг.

Област на прилагане на ЛОНТРЕЛ 72СГ :
Хербицид за контрол на широколистни плевели.
Чувствителни плевели: полско подрумче (Anthemis arvensis), лайка (Matricaria chamomilla), див морков (Daucus carota), лъчисто колендро (Bifora spp.), видове млечок (Sonchus spp), подбел (Tussilago farfara), слънчоглед (самосевка) (Helianthus spp.Helianthus spp. volunteers), бутрак (Xantium italicum), киселец (Rumex spp.), паламида (Cirsium arvense), детелина (Trifolium spp.), видове глушина (Vicia spp.), ами голяма (Ammi majus)
Умерено чувствителни плевели: черно куче грозде (Solanum nigrum), видове фасулче
(Polygonum spp.)

ЛОНТРЕЛ 72СГ се прилага  срещу широколистни плевели при:
Захарно и фуражно цвекло: прилага се в доза 11 – 21 г/дка.
Доза: При наличието на паламида (Cirsium arvense) и други плевели: 11-14 г/дка.
Когато в заплевеляването преобладава лайка (Matricaria chamomilla) е необходимо дозата да се увеличи до 17-21 г/дка.
Момента на приложение: във фенофази от развитие на културата – от видима първа двойка листа до листата покриват 30% от повърхността (BBCH 11-33) и във фаза 2-8 лист на едногодишните широколистни плевели или фаза розетка на многогодишните широколистни плевели. Продуктът е селективен за захарно цвекло при приложение след 2 същински лист. Приложението на хербицидът е възможно и в по-късни стадии от развитието на културата, стига тя да не е покрила плевелната растителност.
Пшеница, ечемик, овес и ръж:
Доза: 11-14 г/дка
Момента на приложение: във фенофази от развитие на културата – от начало на братене да напълно разтворен флагов лист (BBCH 21-39) и във фаза 2-8 лист на едногодишните широколистни плевели или фаза розетка на многогодишните широколистни плевели.
Царевица (за зърно и фураж):
Доза: 11-14 г/дка
Момента на приложение: : във фенофази от развитие на културата – от разтваряне на трети лист до разтваряне на шести лист (BBCH 13-16) ) и фаза 2-8 лист на едногодишните широколистни плевели или фаза розетка на многогодишните широколистни плевели.
Зеле (брюкселско зеле, главесто зеле, червено зеле, китайско зеле, савойско зеле, бяло зеле):
Доза: 17-21 г/дка.
Момент на приложение: : във фенофази от развитие на културата – от втори същински
лист до 9 или повече листа са оформени (BBCH 12-19) и фаза 2-8 лист на едногодишните широколистни плевели или фаза розетка на многогодишните широколистни плевели.
Лук, чесън, дребен лук Шалот:
Доза: в доза 17-21 г/дка
Момент на приложение: : във фенофази от развитие на културата – от втори лист (< 3см) ясно видим до четвърти лист (< 3см) ясно видим (BBCH 11-14) и във фаза 2-8 лист на едногодишните широколистни плевели или фаза розетка на многогодишните широколистни плевели.
Маслодайна рапица:
Доза: 17-21 г/дка
Момент на приложение: : във фенофази от развитие на културата – от втори лист до 9 или повече листа са оформени (BBCH 12-19) и във фаза 2-8 лист на едногодишните широколистни плевели или фаза розетка на многогодишните широколистни плевели.

ВНИМАНИЕ: Преди употреба прочетете внимателно етикета върху опаковката!

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ

0898 764 519