facebook_pixel

ХЕРБОКСОН ТОП 100МЛ.

2.80 лв.

ХЕРБОКСОН ТОП 100мл

ЗА БЪРЗА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ

Тел: 0898 764 519

 

Активно вещество: 600 г/л 2,4-Д аминна сол
Разход на работен разтвор на декар: 20-40 л/дка
Веднага след приключване на работа, техниката за приложение да се почисти с вода и
почистващ препарат, последвано от многократно обилно изплакване.
Функция: хербицид
Вид на формулацията: суспенсионен концентрат
Механизъм на дейстрвие: с 2,4-D е
синтетичен ауксин, от групата на растителните хормони. Той се абсорбира през листата и се
пренася към меристермните тъкани на растението от което произтича неустойчив растеж,
причинявайкистволовизавивания, завяхване налистатаисмърт на растенията.
Разрешена употреба:
пшеница и ечемик – 150-200 мл/дка, прилага се във фаза братене на културите с 20-30 л
вода на декар при третиране с наземна техника;
царевица -120 мл/дка, прилага се във фаза 3-5 лист на културата.
Контролираниплевели
Силно чувствителни едногодишни широколистни плевели: Полски синап (Sinapisar
vensis); Дива ряпа (Raphanus raphanistrum); Овчарска торбичка (Capsella bursapastoris);
Мъртва коприва (Lamium purpureum); Дребноцветна галинзога (Galinsoga parviflora); Черно
куче грозде (Solanum nigrum); Полска ралица (Consolida regalis); Обикновен щир
(Amaranthus retroflexus); Обикновен бабинец (Caucalis daucoides); Свиница (Xanthium
strumarium);Магарешкибодил(Carduusacanthoides);
Умерено чувствителни многогодишни широколистни плевели: Паламида (Cirsium
arvense); Поветица (Convolvulus arvensis); Млечок (Sonchus arvensis); Глухарче (Taraxacum
officinale);Полскихвощ (Equisetum arvense);
Слабо чувствителни широколистни плевели: Звездица (Stellaria media); Пипериче
(Polygonum lapathifolium); Росопас (Fumaria officinalis); Подрумче (Anthemis arvensis);
Петнистабударица (Galeopsis tetrahit)
Оптималн иусловия за третиране:6 часа следтретиране да не вали дъжд
Селективен листен хербицид със системно действие.
Приготвяне на работния разтвор: напълнете резервоара на пръскачката до половината с
вода. Добавете необходимото количество от продукта и долейте останалото количество
вода при непрекъснато разбъркване. Разтворът да се използва непосредствено след
приготвянетомуида не се оставя за следващидни.
Преди употреба прочетете внимателно етикета! За да се избегнат рисковете
за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба!
Смесимост: По препоръка на фирмата, продуктът може да се комбинира с други
вегетацонни хербициди и листни торове, но тъй като комбинациите са много, се
препоръчва да се направи предварителен тест за смесимост и действие на сместа върху
третираните растения.
Специфични условия на употреба: пръсканията да се извършват на такова разстояние
от съседните култури, че върху тях да не попадат капки от продукта. Продуктът да не се
прилага при температури под 14°С.

Продукт за растителна защита. Прочетете внимателно листовката преди употреба.

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ

0898 764 519