facebook_pixel

НАСА ТАФ 500мл

18.00 лв.

 

  НАСА ТАФ 500мл.
Наса ТАФ е тотален, листен, системен хербицид. Унищожава плевелите изцяло – както надземните части, така и кореновата им система.
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 360 г/л глифозат под формата на разтворим концентрат
ПРИЛОЖЕНИЕ: НАСА ТАФ е разрешен за употреба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя, овощни градини, свободни площи (стърнища). Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели в доза 400-1200 мл/дка.
Дозата варира според спектъра на преобладаващите плевели:
Момент на приложение: НАСА ТАФ се прилага винаги като листен хербицид при поникнала плевелна растителност, във фази “цъфтеж” на двусемеделните видове и изкласяване (изметляване) на едносемеделните плевели.
Дъжд, паднал 6 часа след третиране с продукта, не намалява неговата ефективност.
Препоръчително количество работен разтвор: до 30 л/дка, при използване на традиционна наземна техника. Може да се прилага и със специални уредби за мазане с концентриран разтвор или устройства тип “хербицидна мотика”, при които съотношението хербицид : вода е 1:1 или друго, според инструкциите на производителя.
Доза
За борба срещу:
400 – 600 мл/дка
едногодишни видове плевели
600 – 1200 мл/дка
многогодишни видове плевели
22
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА НАСА  ТАФ: Прониква през листата и се придвижва в корените и коренищата за 1 до 3 денонощия. Потиска синтеза на аминокиселините. Едногодишните плевели загиват за 3 – 4 дни, а многогодишните – за 15–20 дни. Причинява увяхване и хлороза, следвани от загиване на надземната маса и подземните части на растенията.
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ:
Хербицидът няма вредно последействие за следващите в сеитбообращението култури, защото бързо се разгражда и инактивира от почвените микроорганизми. Има кратка персистентност в почвата – до 2 седмици.
СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: За постигане на висок хербициден ефект плевелите трябва да бъдат свежи и в активен растеж. Да се пръска при достатъчна почвена влага, температури между 20 и 30оС и интензивно слънцегреене. Хербицидът може да се прилага с тракторни пръскачки, различни видове гръбни пръскачки и чрез мазане на концентриран разтвор със специални уредби. Да се работи с ограничители и ниско налягане – 2 атмосфери. Листата на плевелите не трябва да бъдат мокри по време на третирането. Разходът на работен разтвор варира от 3 до 20-30 л/дка в зависимост от използваната техника. При частично заплевеляване НАСА ТАФ се прилага в концентрация 2% (200 мл/10 л вода). Площите в трайните насаждения (лозя и овощни градини) се третират след като са минали поне 10 дни от резитбата и почистването на издънките.
Наса ТАФ може да се използва при: люцерна (срещу кускута), внесен 1 – 3 дни след прибиране на заразения откос; при безразсадни домати, внесен след сеитба, преди поникване на доматите, при поникнали плевели; при памук, тютюн, фъстъци преди сеитба (разсаждане) на културите при поникнали плевели (5-10 см височина на плевелите). Прилага се с 15-20 л/дка работен разтвор. Срещу едногодишни плевели и балур при соя, цвекло и други окопни култури, внесен по метода “намазване” с 50%-ов разтвор; при ориз – след жътвата. При слънчоглед, соя, пшеница, ечемик в доза 400 мл/дка, внесен преджътвено, при влажност на зърното под 30%.
ПРЕДИМСТВА:
• Наса ТАФ се прилага за борба с всички плевели, след поникването им при: лозя и овощни градини; може да се прилага предсеитбено и преджътвено; при третиране на стърнища; за борба с водните плевели; жп линии, пътища и др.
• Хербицидът е най-добрата алтернатива в борбата с коренищни и кореновоиздънкови плевели – троскот, балур, пирей, поветица, паламида и др.
• Липсата на селективност осигурява едновременна борба с житните и широколистните плевели. Смесва се с Текнофит pH + – прилепител и коректор на киселинността, което води до намаляване дозата на хербицида и по-бързо унищожаване на плевелите.

 

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ

0898 764 519