facebook_pixel

РАУНДЪП 1л.

21.00 лв.

РАУНДЪП 1л.

Тотален,листен,системен хербицид

Активно вещество: съдържа 360 г/л глифозат плюс 180 г/л сърфактант.
Формулация: Концентриран воден разтвор.
Производител: ,,Монсанто” – Белгия
Екотоксичност: Биоразградим. Токсичен за водни организми.
Категория за употреба: ІІІ – та категория. Свободна. За свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: Не се изисква.
Разрешена употреба:
ЛЮЦЕРНА (срещу кускута – 75 мл/дка, внесен 1 – 3 дни след прибиране на заразения откос;
БЕЗРАЗСАДНИ ДОМАТИ – 150 – 200 мл/дка, внесен след сеитба, преди поникване на доматите, при поникнали плевели;
ПАМУК, ТЮТЮН, ФЪСТЪЦИ – 200 мл/дка преди сеитба (разсаждане) на културите при поникнали плевели (5-10 см височина на плевелите). Прилага се 15-20 л/дка работен разтвор;
СОЯ, ЦВЕКЛО И ДРУГИ ОКОПНИ КУЛТУРИ срещу едногодишни плевели и балур – 200 – 300 мл/дка, внесен по метода “намазване” с 50%-ов разтвор;
ОРИЗ – 200 – 300 мл/дка срещу оризовия тросък – след жътвата;
ОВОЩНИ ГРАДИНИ, ЛОЗЯ, НА СВОБОДНИ ПЛОЩИ (СТЪРНИЩА), ЖП ЛИНИИ, ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, – 400 – 1200 мл/дка, внесен във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели;
СЛЪНЧОГЛЕД, СОЯ, ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК – 400 мл/дка, внесен преджътвено, при влажност на зърното под 30%; ТОПОЛА, ОРЕХ (над 3 години), СМЪРЧ (над 2 години) – 500 мл/дка във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели;
ПАСИЩА срещу орлова папрат – 1200 мл/дка, внесен във фаза 3-5 етаж на папратта;
Начин на действие: Тотален, листен, системен хербицид.
Приложение: За борба с едногодишни и многогодишни коренищни и кореновоиздънкови плевели, след поникване при: лозя и овощни градини; предсеитбено и предреколтно третиране; третиране на стърнища; борба с водните плевели; жп линии, пътища и др.

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ

0898 764 519