facebook_pixel

КОЛОМБО 0.8МГ 600г СРЕЩУ ПОПОВО ПРАСЕ

11.50 лв.

 

ЗА БЪРЗА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ
ТЕЛ:
0898 764 519

КОЛОМБО 0.8МГ 600г

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 0.8 % ЦИПЕРМЕТРИН

РЕГИСТРАЦИИ НА КОЛОМБО 0.8 МГ:

Културa
Неприятел
Доза
Момент на приложение
Царевица телени червеи

1.2 кг/дка

Внася се директно в почвата, едновременно със семената по време на сеитбата

Царевица западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgiferavirgifera)
Царевица (сладка) телени червеи
Слънчоглед телени червеи
Сорго телени червеи
Домати, пипер, картофи попово прасе
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
КОЛОМБО 0.8 МГ е пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по полски, зеленчукови и технически култури.
На базата на циперметрин (от групата на пиретроидите) КОЛОМБО 0.8 МГ действа при контакт и при поглъщане.
КОЛОМБО 0.8 МГ е микрогранулиран инсектицид, позициониран в редовете при сеитбата с помощта на апликатор. Той е ефикасен при голям брой почвени насекоми и срещу телени червеи.
ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА:
– директно се прилага по време на сеитба с помощта на прикачен на сеялката апликатор, позволяващ локализирането на грабулите в непосредствена близост до семената;
– препоръчва се скоростта на движение на сеялката по време на сеитбата да бъде по-малка или равна на 6 км/час.
– с цел осигуряване оптимално разпределение на микрогранулите по цялата дълбочина на сетба до падането на семената в почвата, към апликатора трябва да бъде монтиран дифузьор.
– в регистрираната доза КОЛОМБО 0.8 МГ не е фитотоксичен за регистрираните култури и няма отрицателно влияние върху следващите култури в сеитбооборота.

ТОКСИЧНОСТ: Остра орална ЛД50 > 2000 мл/кг телесна маса.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: II-ра. За приложение от лица завършили курс за безопасно приложение на продукти за растителна защита.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: SBM DEVELOPMENT, France

 

Прочетете внимателно етикета и листовката преди употреба!

ЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА И ВЪПРОСИ

0898 764 519